Sponsored webhosting by WebSupport.sk

The subject of our interest is a study Mygalomorphae and Araneomorphae suborders focusing on Biology and ecology

.

English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Latrodectus mirabilis
Latrodectus mirabilis ♀
Latrodectus mirabilis ♀
Latrodectus mirabilis ♀
Latrodectus mactans  ♀
Latrodectus geometricus ♀
Latrodectus menavodi ♀
Latrodectus menavodi ♀
Latrodectus menavodi ♀
Latrodectus renivulvatus ♀
Phoneutria fera ♂

New Mesothelae

  • Venomous Mesotheles
    Venomous Mesotheles

    A recognized authority on spiders, Rainer F. Foelix studied Biology in both Germany and Switzerland, and obtained his PhD in Zoology. His spider research started…

    Written on Friday, 04 February 2011 00:15 Read more...

New Mygalomorphae

New Araneomorphae

Error
  • Error loading feed data.
Friday, 06 June 2014 08:23

Několik postřehů k etologii skákavek rodu Phidippus

Written by  Stanislav Macík
Rate this item
(74 votes)

V posledních několika letech se těší velké oblibě labidognathní pavouci tvořící svéráznou skupinu čeledi skákavkovitých (Salticidae).

Svou druhovou rozmanitostí tvoří největší skupinu pavoučí říše. Na světě je zatím popsáno 5121 druhů v 560 rodech s celosvětovým šířením, což je téměř 13% všech zdokumentovaných arachnidů. Jenom v ČR monitorujeme 68 druhů ve 46 rodech. Obývají nejrozmanitější biotopy téměř všech kontinentů. Rozmanitá je i jejich velikost, najdeme zde trpasličí jedince nepřesahující 2mm velikosti těla, ale také skutečně velké druhy vyskytující se v subtropech a tropech, které nezřídka přesahují 20 - 25 mm. Svou velikost často umocňují hustými chloupky a velmi pestrým zbarvením. Mezi největší druhy patří zástupci exotické fauny rodu Phidippus, Plexippus nebo Hyllus.

c_300_0_16777215_0___images_stories_article2_phidippus_pro_lnek_002.jpg


Druhová diverzita je zde nepřeberná a představuje širokou škálu velikostních i velmi atraktivně vybarvených odchylek .

Tito pavouci mají z celé pavoučí říše nejvyvinutější zrak a díky stereoskopickému vidění dovedou s velkou přesností zaměřit kořist na relativně velkou vzdálenost a zvolit způsob lovu. Ve svém teritoriu se dobře orientují a jsou schopné skloubit více taktik k dosažení úspěchu.

Schopnosti, které skákavky odlišují od ostatních pavouků představují velmi atraktivní studijní materiál nejen pro amatérské chovatele, ale i profesionální arachnology.

Nyní bych se s vámi rád podělil o některé postřehy, které jsem získal několikaletým studiem těchto tvorů jak ve volné přírodě, tak v laboratorních podmínkách.


Phidippus regius (Salticidae) Skákavka královská

c_300_0_16777215_0___images_stories_article2_phidippus_regius__adult_male_1.jpgVědecká klasifikace

Podřád: Dvouplicní - Araneomorphae

Infrařád: Entelegynní pavouci - Entelegynnae

Nadčeleď: Salticoidea

Čeleď: Salticidae (Blackwall, 1842)

Rod: Phiddipus (CL Koch, 1846)

Druh: Phidippus regius (CL Koch, 1846)

Synonyms: Salticus sagraeus (Lucas, 1857)

Attus miniatus (Peckham & Peckham, 1883)

Phidippus tullgreni (Wallace, 1950)

Český ekvivalent – Skákavka královská


Výskyt:

Jihovýchod spojených států – Mississippi, Florida, Jižní Karolína. Několik popsaných populací z Antilských ostrovů.

Biotop Apalachikola Florida

Lokalita Phidippus regius Kuba

Velikost:
Samice dorůstají do velikosti 15mm až 32mm v těle, v rozpětí končetin od 22 – 45mm. Dospělí samci měří v průměru kolem 12 – 24mm. Podobně jako u jiných druhů pavouků, může být velikost variabilní i na úrovni jedné populace.

Skákavka královská patří mezi největší zástupce této čeledi. Velikost je navíc umocněná hustým ochlupením což z ní dělá poměrně robustního pavouka.


Popis:
Po celou dobu vývoje je na první pohled patrný sexuální dichromatismus. Obě pohlaví lze od sebe snadno rozlišit.

Samci jsou od 1. instaru černí se vzorem bílých skvrn v kontrastu s bílými proužky na prvních párech končetin. Na zadečku tvoří bazální ornament ve tvaru trojúhelníku složený z dvojice oválných bílých skvrn, který jim zůstává po celou délku života. Podobně jako samci, mohou mít i samice černou hřbetní část těla. U některých populací může být v kombinaci s pokrytím bílých, nepravidelných  teček. U samic vykazuje základní podklad opravdu širokou škálu vybarvení od šedé, světle hnědé, hnědé, oranžové, nebo také v kombinaci některých z výše uvedených barev. Chelicery jsou rozšířené a na první pohled pestře vybarvené, nejčastěji však v duhovém odstínu nebo také v kombinaci zelené-modré a fialové. Může také převládat buď zelená nebo červenofialová.

První pár nohou je podobně, jako u většiny zástupců této čeledi, delší než samotné tělo. Samice pocházející z populací vyskytující se zejména na jihovýchodním pobřeží spojených států a na Kubě, mají tělo kompletně pokryté oranžovou barvou a jsou na první pohled velmi atraktivní. Populace z vnitrozemí až po Mississippi jsou vybarvené spíše do šeda.

Podobně jako většina zástupců čeledi Salticidae, jsou i skákavky královské fotofilní živočichové. To znamená, že většina životních projevů je zcela závislých na délce denního světla včetně reprodukce. Jsou to vrcholoví predátoři bezobratlé fauny a svůj apetit dávají náležitě najevo.

Skákavky mají jednu z nejlépe vypracovaných strategií lovu kořisti včetně námluv, které nemají v celé pavoučí říši konkurenci. Jsou do jisté míry schopné i značné učenlivosti.

Snižováním denní světelné intenzity se snižuje pavoukova aktivita, uchylují se do příbytku, kde si vystelou hustou, ochrannou izolační vrstvu a v ní přečkávají jak období sucha, dešťů, tak  v geograficky chladnějších oblastech období zimy. Své úkryty si budují na nejrozmanitějších místech jako jsou kamenné zídky, pod kůrou stromů, často také pod římsy, okapy apod., odkud je snadný přístup k lovnému teritoriu.

Terárium:

Dospělým skákavkám vytvoříme ubytování ve vyšších elementkách, alespoň  20cm na výšku. Nesmí chybět dostatečná cirkulace vzduchu, nejlépe se spodní a stropní ventilací.

Charakter imitovaného biotopu by měl být v polostepním až stepním charakteru, ideální výzdobou sukulentů pro udržení malého procenta potřebné vlhkosti a možnosti napájení, nebo bezpečně uložených kamenů, kmínků. Pavouci se zpravidla velmi rychle zabydlují a zvídavě prozkoumávají okolí.

Je legrace pozorovat jak mne při snídani moji svěřenci se zaujetím pozorují. Někdy si říkám, jakoby věděli, že se blíží čas oběda.

Obecně je lepší chovat v jednom teráriu pouze jeden exemplář. Zabráníme tak nežádoucím faktorům jako je soutěžení o potravu nebo úkryty a podobně.


Substrát:

Je důležité rozdělit období páření, tvorby snůšky a líhnutí mláďat. I když se jedná o víceméně arborikolní druh, pro preadultní a adultní stadia postačí navrstvený písek.

Juvenilním stádiím a odrostlejším mláďatům je zapotřebí poskytnout vyšší vlhkost. Po opuštění kokonu se uchylují do přízemní vegetace, kde je dostatečné množství drobné potravy a potřebné vlhkosti pro usnadnění exuviálních procesů.

Ideální je vložit do terária živou rostlinu s občasným rosením s podkladovou zeminou, která však nesmí zahnívat, rašelinu nebo orchidejový kompost. Vyšší vlhkost je možné udržovat pravidelným postřikováním.


Potrava:

Jsou to zdatní a vynalézaví predátoři, dokáží ulovit kořist, která může být i několikanásobně větší, než sami představují. Po nasycení se uchylují zpět do svých úkrytů nebo se s oblibou vyhřívají.

Protože se jedná o pavouky s denní aktivitou, doporučuji předkládat potravu v podobě létajícího hmyzu jako jsou mouchy, moly apod. V zimním období lze nabídnout čerstvě svlečená imaga švábů, cvrčky nebo moučné červy moc nedoporučuji. Mají tendence se přes den skrývat a v noci hrozí nebezpečí ohrožení chovaného exempláře.

c_300_0_16777215_0___images_stories_article2_phidippus_regius_nmluvy_007__kopie.jpg

c_300_0_16777215_0___images_stories_article2_phidippus_regius_nmluvy_012__kopie.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmonžování:

Phidippus regius je jedním z mála pavouků, který projevuje svoji sexualitu  již jako mláďata. Juvenilní samci i samice často imitují sexuální námluvy už v 3. instaru. Nejspíše se tak chrání před ulovením a následným pozřením od svých starších příbuzných, kteří jsou zmateni milostnými návrhy a změní strategii od lovu kořisti (Edwards, 1979). K úspěšné kopulaci však dochází až po dosažení pohlavní dospělosti. Obě pohlaví mají na první pohled patrný pohlavní dimorfismus. Dospělí samci si předem zajišťují úspěšnou kopulaci a přenesením vlastních genů vyhledáváním subadultních samic. Vybudují si úkryt v jejich bezprostřední blízkosti, nebo spolu sdílí společnou domácnost. Dále zde vyčkávají, až samice pohlavně dospějí (Edkowards,1979).

Samci  při námluvách  předvádí  druhově specifický tanec, ve kterém exponují přední části končetin a makadel (Edwards 1975). Chelicery představují pro kopulující samice, díky své duhové pestrosti v rámci geografického rozšíření první vizuální kontakt.

V přírodě se skákavky královské páří začátkem jara. V chovných podmínkách můžeme reprodukční období nastolit prakticky kdykoliv. Postačí prodloužit denní intenzitu osvětlení alespoň na 10 hodin nepřetržitého světla. Denní teplota by neměla klesat pod 25°C. Občas se stává, že obě pohlaví o sebe nejeví zájem.

c_300_0_16777215_0___images_stories_article2_phidippus_regius_nmluvy_014__kopie.jpg

V přírodě je zcela běžně doprovázena pohlavní předehra vizuálním soubojem dvou i více samců. Pro vzájemnou stimulaci je občas vhodné kopulovat samici s více samečky zároveň. Tento akt ještě jednou opakovat.

Přibližně dva až tři týdny po úspěšné kopulaci samice ve své skrýši vypředou  husté hedvábné váčky, do kterých naklade 50 – 200 vajíček.

Během svého aktivního života což je od března do konce září mohou samičky naklást až čtyři snůšky.

Vývoj a chov mláďat:

Ihned po opuštění hnízda jsou mladí pavouci nesmírně žraví. S oblibou přijímají rozmanitý hmyz jako jsou octomilky rodu Drosophila nebo larvy švábů, molů a pod. Po dvou exuviálních stadiích jsou schopné lovu větší kořisti, postupně přechází do vyšších lovných pater, kde zakládají kolonie a svá stabilní útočiště.

Při dodržení optimálních podmínek skákavky dosahují pohlavní dospělosti v 6- 12 měsících.

 

 

Průvodní biologii jsem citoval v článku o skákavkách rodu Phidippus

http://arachnos.eu/cs/araneomorphae/salticidae/item/48-sk%C3%A1kavka-kr%C3%A1lovsk%C3%A1-drahokam-mezi-pavou%C4%8D%C3%ADmi-pred%C3%A1tory

Reklamné sdělení slevové kódy alza

Last modified on Wednesday, 01 March 2017 20:37

Related Video

Image Gallery

Blog.arachnos.eu NEWS

Facebook