Sponsored webhosting by WebSupport.sk

English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Chyba
  • Chyba při nahrávání RSS.

Stanislav Macík

Aktualní informace k rodu Phidippus naleznete na našich nových stránkách http://phidippus-eu.webnode.cz/

Několik aspektů k základní biologii rodu Phidippus z čeledi skákavkovitých (Salticidae, Araneomorphae)

 

Aktualní informace k rodu Phidippus naleznete na našich nových stránkách - http://phidippus-eu.webnode.cz/

Před několika lety jsem si na malém poloostrově Puntarenas v Kostarice krátil volný čas před příjezdem trajektu pozorováním několika jedinců velkého druhu skákavek rodu Phidippus , které  na zdech tamního starobylého hřbitova s oblibou lovily a pochutnávaly si na čerstvě vylíhlých mláďatech leguánků rodu Anolis. S noblesní hravostí reagovaly prakticky na vše, co se v jejich blízkosti odehrávalo. Neposedně poskakovaly ze zídek na okolní větve keřů, odkud ze zálohy pronásledovaly svou kořist. Na první pohled mne zaujalo jejich pestré zbarvení, které v kontrastu s lišejníkem porostlým a na kost vybledlým monumentem připomínaly atraktivní rybky ukryté mezi polypy kolonií sasanek a nachově zbarvenými mořskými houbami tropických korálových útesů...

Skákavky mají jednu z nejlépe vypracovaných strategií lovu kořisti včetně námluv, které nemají v celé pavoučí říši konkurenci. Jsou do jisté míry schopné i značné učenlivosti....

Úterý, 06 Prosinec 2011 22:55

Snovačka hasseltova (Latrodectus hasselti)

Vědecká klasifikace :

Podřád      : Dvouplicní - Araneomorphae

Infrařád    : Entelegynní pavouci - Entelegynnae

Nadčeleď  : Araneoidea
Čeleď        : Theridiidae (Sundevall, 1833)

Podčeleď  : Latrodectinae (Petrunkevith, 1928)
Rod           : Latrodectus
(Walckenaer, 1805)
Druh         : Latrodectus hasselti (Thorel, 1870)

Neděle, 09 Říjen 2011 00:30

Nebezpečné námluvy

Neobvyklé chování snovaček rodu Latrodectus při reprodukci.

U některých druhů rodu Latrodectus, dochází během páření ze strany samic často k úmyslnému poranění samců. Samice tak kousnutím a následnému úniku hemolymfy spomalí samčí reflexy a zabrání jeho úniku.

Středa, 22 Červen 2011 15:37

Pavouci rodu Phoneutria

Svéráznou a bezesporu evolučně velmi úspěšnou skupinu živočichů představují pavouci z čeledi Ctenidae (Lycosoidea, Araneae). Tito vesměs tropičtí tvorové se schematicky dokázali adaptovat na primární i sekundární biotopy
s rozmanitou druhovou diverzitou, která se stala dokonalým evolučním sítem na úrovni bezobratlých organizmů...

Celý rod Latrodectus představuje klinicky významné skupiny pavouků s celosvětovým šířením. Některé druhy se dobře adaptovaly na antropogení vlivy a je popisován i synantropní  výskyt (Forster 1984,1985, Forest a Forest 1996). Doposud bylo popsáno celkem 31 druhů. Tento stav se však neustále mění. Bohužel zatím není spolehlivě vypracovaný klíč k determinacím jednotlivých specií. Značná variabilita v geografických výskytech i na úrovni samotného druhu Latrodectus geometricus je zatím předmětem dalšího bádání.. Velkým problémem jsou i neuplné sbírky holotypů, kde schází často kompletní pohlaví. Genitálie představují zatím nejpřesnější determinační ukazatel pro jednotlivé subspecie obou základních typových druhů...

Bionomie vybraných čeledí podřádu Mygalomorphae a Mesothelae

Kolmo k zemi vybudované podzemní nory opatřené záklopkou, několik únikových cest, tak bych stručně charakterizoval úkryty sklípkanů, kterým se přezdívá Trapdoor spiders, neboli pavouci "padající dveře". Tento název není daleko od pravdy, důvodem jsou důmyslné příbytky opatřené o pavučinový špunt, ktery funuje na principu padacich dveři....

Pátek, 04 Únor 2011 00:15

Jedovatí Mesotheles

A recognized authority on spiders, Rainer F. Foelix studied Biology in both Germany and Switzerland, and obtained his PhD in Zoology. His spider research started in Peter Witt's lab in Raleigh, NC, and focused on the sensory organs of orb web spiders. His studies were later expanded to other arachnid orders (ticks, scorpions, whip spiders) and to insects and selected veretebrates.

Distribution-The family Idiopidae is known from south and central America,Africa,India and west Australia.It is reprezented in southern Africa by six genera and 62 species.
Diagnostic characters to family Idiopidae:
Idiopids are medium-sized to large (8–33 mm)

Analysis of the genera Atrax and toxins Hadronyche:
- toxins
- interplay venomous aparatus
- effect of poison
- parental exposure
Toxins : Neurotoxin / Pilypeptide(L)
Molekule : Robustoxin (Atraxotoxin), Versutoxin
Structure Weight : 4863.76

Začátek
Předchozí
1
Strana 1 z 2

O pavoucíchBlog.arachnos.eu NEWS

Facebook