Sponsored webhosting by WebSupport.sk

English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Mesothelae Stanislav Macík
Error
  • Error loading feed data.

Stanislav Macík

V posledních několika letech se těší velké oblibě labidognathní pavouci tvořící svéráznou skupinu čeledi skákavkovitých (Salticidae).

Svou druhovou rozmanitostí tvoří největší skupinu pavoučí říše. Na světě je zatím popsáno 5121 druhů v 560 rodech s celosvětovým šířením, což je téměř 13% všech zdokumentovaných arachnidů. Jenom v ČR monitorujeme 68 druhů ve 46 rodech. Obývají nejrozmanitější biotopy téměř všech kontinentů. Rozmanitá je i jejich velikost, najdeme zde trpasličí jedince nepřesahující 2mm velikosti těla, ale také skutečně velké druhy vyskytující se v subtropech a tropech, které nezřídka přesahují 20 - 25 mm. Svou velikost často umocňují hustými chloupky a velmi pestrým zbarvením. Mezi největší druhy patří zástupci exotické fauny rodu Phidippus, Plexippus nebo Hyllus.

A few aspects of basic biology of the Phiddipus genus from the section of Jumping spiders (Salticiadae, Araneomorphoae)

A few years ago on a small peninsula Puntarenas in Costa Rica, I was passing the time while waiting for the ferry, by observing a couple of specimen from the large species of jumping spiders, Phidippus genus, who were enjoying the hunt of freshly hatched offspring of iguana genus Anolis, on the walls of the local ancient cemetery. With graceful playfulness they reacted to almost everything that happened in their vicinity. Restlessly bouncing off the walls onto the branches of surrounding bushes, where they chased their pray. I was struck at first sight by their multifarious colouring, which in contrast with the lichen covered faded to bone monument reminded of attractive fish hiding among polyp colonies of sea anemones and purple coloured sea sponge of tropical sea coral reefs...

Tuesday, 06 December 2011 22:55

Latrodectus hasselti

Vědecká klasifikace :

Podřád      : Dvouplicní - Araneomorphae

Infrařád    : Entelegynní pavouci - Entelegynnae

Nadčeleď  : Araneoidea
Čeleď        : Theridiidae (Sundevall, 1833)

Podčeleď  : Latrodectinae (Petrunkevith, 1928)
Rod           : Latrodectus
(Walckenaer, 1805)
Druh         : Latrodectus hasselti (Thorel, 1870)

Unusual behavior of the genus Latrodectus in reproduction:

U některých druhů rodu Latrodectus dochází během páření ze strany samic často k úmyslnému poranění samců. Samice tak kousnutím, které způsobí únik hemolymfy, zpomalí samčí reflexy a zabrání tak jeho úniku....

Wednesday, 22 June 2011 15:37

Biology of spiders Phoneutria genus

Genus Phoneutria, (czech language) in english language coming soon

Svéráznou a bezesporu evolučně velmi úspěšnou skupinu živočichů představují pavouci z čeledi Ctenidae (Lycosoidea, Araneae). Tito vesměs tropičtí tvorové se schematicky dokázali adaptovat na primární i sekundární biotopy
s rozmanitou druhovou diverzitou, která se stala dokonalým evolučním sítem na úrovni bezobratlých organizmů...

Sunday, 27 March 2011 18:59

Latrodectus geometricus

Genus Latrodectus , (czech language) in english language coming soon

Celý rod Latrodectus představuje klinicky významné skupiny pavouků s celosvětovým šířením. Některé subspecie se dobře adaptovaly na antropogení vlivy se synantropním  výskytem (Forster, 1984,1985, Forest & Forest, 1996). Doposud bylo popsáno celkem 31 druhů. Tento stav se však neustále mění. Bohužel zatím nemáme spolehlivě vypracovaný klíč k determinacím jednotlivých specií. Značná variabilita v geografických výskytech i na úrovni samotného druhu Latrodectus geometricus je zatím předmětem dalšího bádání.. Velkým problémem jsou i neuplné sbírky holotypů, kde schází často kompletní pohlaví. Genitálie představují zatím nejpřesnější determinační ukazatel pro jednotlivé subspecie obou základních typových druhů...

Bionomie vybraných čeledí podřádu Mygalomorphae

Kolmo k zemi vybudované podzemní nory opatřené záklopkou, několik únikových cest, tak bych stručně charakterizoval úkryty sklípkanů, kterým se přezdívá Trapdoor spiders, neboli pavouci "padající dveře". Tento název není daleko od pravdy, důvodem jsou důmyslné příbytky opatřené o pavučinový špunt, ktery funuje na principu padacich dveři....

Friday, 04 February 2011 00:15

Venomous Mesotheles

A recognized authority on spiders, Rainer F. Foelix studied Biology in both Germany and Switzerland, and obtained his PhD in Zoology. His spider research started in Peter Witt's lab in Raleigh, NC, and focused on the sensory organs of orb web spiders. His studies were later expanded to other arachnid orders (ticks, scorpions, whip spiders) and to insects and selected veretebrates.

Wednesday, 02 February 2011 15:19

Morphological studying of the Ctenolophus genus

Distribution-The family Idiopidae is known from south and central America,Africa,India and west Australia.It is reprezented in southern Africa by six genera and 62 species.
Diagnostic characters to family Idiopidae:
Idiopids are medium-sized to large (8–33 mm)

Analysis of the genera Atrax and toxins Hadronyche:
- toxins
- interplay venomous aparatus
- effect of poison
- parental exposure
Toxins : Neurotoxin / Pilypeptide(L)
Molekule : Robustoxin (Atraxotoxin), Versutoxin
Structure Weight : 4863.76

Start
Prev
1
Page 1 of 2

About spidersBlog.arachnos.eu NEWS

Facebook