Sponsored webhosting by WebSupport.sk

English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Araneomorphae Theridiidae
Chyba
  • Chyba při nahrávání RSS.

Theridiidae (2)

foto_ico.png

Neděle, 09 Říjen 2011 00:30

Nebezpečné námluvy

Written by Stanislav Macík

Neobvyklé chování snovaček rodu Latrodectus při reprodukci.

U některých druhů rodu Latrodectus, dochází během páření ze strany samic často k úmyslnému poranění samců. Samice tak kousnutím a následnému úniku hemolymfy spomalí samčí reflexy a zabrání jeho úniku.

Celý rod Latrodectus představuje klinicky významné skupiny pavouků s celosvětovým šířením. Některé druhy se dobře adaptovaly na antropogení vlivy a je popisován i synantropní  výskyt (Forster 1984,1985, Forest a Forest 1996). Doposud bylo popsáno celkem 31 druhů. Tento stav se však neustále mění. Bohužel zatím není spolehlivě vypracovaný klíč k determinacím jednotlivých specií. Značná variabilita v geografických výskytech i na úrovni samotného druhu Latrodectus geometricus je zatím předmětem dalšího bádání.. Velkým problémem jsou i neuplné sbírky holotypů, kde schází často kompletní pohlaví. Genitálie představují zatím nejpřesnější determinační ukazatel pro jednotlivé subspecie obou základních typových druhů...

O pavoucíchBlog.arachnos.eu NEWS

Facebook