Sponsored webhosting by WebSupport.sk

English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Araneomorphae Theridiidae
Error
  • Error loading feed data.

Theridiidae (2)

foto_ico.png

Sunday, 09 October 2011 00:30

Hazardous courtship of the genus Latrodectus

Written by Stanislav Macík

Unusual behavior of the genus Latrodectus in reproduction:

U některých druhů rodu Latrodectus dochází během páření ze strany samic často k úmyslnému poranění samců. Samice tak kousnutím, které způsobí únik hemolymfy, zpomalí samčí reflexy a zabrání tak jeho úniku....

Sunday, 27 March 2011 18:59

Latrodectus geometricus

Written by Stanislav Macík
Genus Latrodectus , (czech language) in english language coming soon

Celý rod Latrodectus představuje klinicky významné skupiny pavouků s celosvětovým šířením. Některé subspecie se dobře adaptovaly na antropogení vlivy se synantropním  výskytem (Forster, 1984,1985, Forest & Forest, 1996). Doposud bylo popsáno celkem 31 druhů. Tento stav se však neustále mění. Bohužel zatím nemáme spolehlivě vypracovaný klíč k determinacím jednotlivých specií. Značná variabilita v geografických výskytech i na úrovni samotného druhu Latrodectus geometricus je zatím předmětem dalšího bádání.. Velkým problémem jsou i neuplné sbírky holotypů, kde schází často kompletní pohlaví. Genitálie představují zatím nejpřesnější determinační ukazatel pro jednotlivé subspecie obou základních typových druhů...

About spidersBlog.arachnos.eu NEWS

Facebook