Sponsored webhosting by WebSupport.sk

English (United Kingdom)Čeština (Česká republika)
Araneomorphae Theridiidae Latrodectus Latrodectus geometricus
Error
  • Error loading feed data.
Sunday, 27 March 2011 18:59

Latrodectus geometricus

Written by  Stanislav Macík
Rate this item
(109 votes)
Genus Latrodectus , (czech language) in english language coming soon

Celý rod Latrodectus představuje klinicky významné skupiny pavouků s celosvětovým šířením. Některé subspecie se dobře adaptovaly na antropogení vlivy se synantropním  výskytem (Forster, 1984,1985, Forest & Forest, 1996). Doposud bylo popsáno celkem 31 druhů. Tento stav se však neustále mění. Bohužel zatím nemáme spolehlivě vypracovaný klíč k determinacím jednotlivých specií. Značná variabilita v geografických výskytech i na úrovni samotného druhu Latrodectus geometricus je zatím předmětem dalšího bádání.. Velkým problémem jsou i neuplné sbírky holotypů, kde schází často kompletní pohlaví. Genitálie představují zatím nejpřesnější determinační ukazatel pro jednotlivé subspecie obou základních typových druhů...

c_300_0_16777215_0___images_stories_article2_latrodectus.pngSystematické řazení:
Jak už jsem v úvodu naznačil, celý rod je po morfologické stránce velice komplikovaný. Pro zjednodušení systematiky vycházíme prozatím ze tří základních štěpných větví druhů Latrodectus mactans, L. hasselti a Latrodectus geometricus.
Family - Theridiidae (Sundevall, 1833)

Genus - Latrodectus (Walckenaer, 1805)

Species - L. geometricus (C. L. Koch, 1841)

Výskyt : Kosmopolitní druh

Tropické a subtropické oblasti střední a jižní Ameriky, Afriky a Asie. Přičemž každá oblast výskytu, má své specif. vybarvení.
Nejblíže se s tímto impozantním druhem můžeme setkat na Kypru.


Lokalita studovaných taxonů:
- Djerba Island
- Aghir Djerba Island
- Jebil national Park Tunis
V levo SAMICE, v pravo SAMEC
c_300_0_16777215_0___images_stories_article2_geometf.jpg c_300_0_16777215_0___images_stories_article2_geometm.jpg

Popis :
Velikost samic se pohybuje kolem 1 až 1.3 cm, v rozpětí končetin 3 cm. Samci jsou o poznání menší.
Tato černá vdova, nazývána též jako hnědá vdova, se vyskytuje ve velmi variabilním vybarvení. Rozmanitost často spojujeme s biotopem, kde se vyskytuje. Stepní a pouštní specie mohou být bílé až téměř černé s nesouměrně uspořádanou řadou oranžových skvrn. Naopak v oblastech s vegetací se nachází často světlé až středně hnědé specie. Ze spodní části abdomenu vidíme patrné oranžovo-žluté tzv. přesýpací hodiny, které tvoří charakteristický znak pro rod Latrodectus. Končetiny jsou pruhované, polovina z každého segmentu je světlejší než druhá polovina.
Při nedávné expedici po severozápadní Africe jsme nacházeli několik variabilních skupin. Zcela světlou populaci v oblasti solných jezer nebo nádherně vybarvenou v Jebil national Park.

Biologie :c_300_0_16777215_0___images_stories_article2_latrodectus_001.jpg
Černé vdovy mají neobyčejně různorodou sexualní biologii a pro vědu představují na i na úrovni genetiky velice atraktivní materiál. Nacházíme zde i odpověd na evoluční vývoj a všeobecně známý fenomén kanibalismus, který napomáhá přirozené populační selekci.
Jsou to pavouci s aktivním nočním životem. Díky pevné lapací síti a účinnému jedu jsou schopni udolat i větší potravu, až do velikosti středně vzrostlého zedního gekona (Tarentola mauritanica). Přirozenou potravou však zůstává nejrozmanitější hmyz a pavoukovci. U mláďat pak mravenci a drobné nymfy švábů.
Africké formy vykazují různé stupně sexuálního dimorfismu (Anava a Lubin, 1993; Andrade, 1996, 1998).
Na přirozených biotopech dosahují samci i samice pohlavní dospělosti v průměru od 3 do 6 měsíců, přičemž samci zpravidla s měsíčním předstihem.  Během roku tak mohou z jednoho kokonu dospět téměř 3 generace.
V laboratorních podmínkách se můžeme setkat s postkopulační sterilitou. Příčinou je početnost pohlavních styků s jedním samcem, který má posléze za důsledek poškození reprodukční soustavy zalomením části samčího reprodukčního orgánu - embolu. Tento jev je v přírodě sice běžný, samci si tím jistí svoje potomstvo a zabraňuje samici v další kopulaci, ale pokud samice nemá možnost výběru kvalitnějších buněk, nemusí dojít k tvorbě kokonu. Tím se stávají obě pohlaví dále neplodná (Romhage a Schneider :Frequency and consequences of damage to male copulatory organs in a widow spider: Romhage a Schneider 2005).
Reprodukční úspěchy samců ve volné přírodě obvykle závisí na počtu samic svolných ke spáření, obzvláště když samci produkují velké množství pohlavních buněk, mají tak tendence kopulovat s co největším počtem samic (Darwin 1871; Bateman 1948; Trivers 1972, Andersson 1994). Nicméně,  v chovech a laboratorních podmínkách nenáme k dispozici takový počet kopulujících jedinců opačného pohlaví a veškerou energii pak samec soustřeďuje na jednu samici. Ta se však páří jen jednou za život a sperma si uchovává pro všechna svá následující pokolení.
Od konce srpna do října kladou samice několik kokonů v časových intervalech v rozmezí 14-20 dnů. Počet kokonů úzce souvisí se stářím jedince a přijmem potravy, přičemž mladé samice vytvářejí po jednom kokonu. Struktura zámotku svým vzhledem připomíná jakési pavučinové miny. Tvar velmi dobře přizpůsobily k ochraně budoucí populace před predací, parazity, nebo vysušením.
Počet mláďat z jednoho kokonu zpravidla čítá kolem stovky. Za celou sezónu samice vyprodukuje až 5000 mláďat. Mezi sourozenci dochází ke značnému kanibalismu. Proto hnízdo opouští z celkového velkého počtu sotva 10-20 mláďat, která jsou už zcela samostatná. Do okolí se šíří pomocí větru. Zakládají vlastní hnízda, kde během své ontogeneze rozšiřují vlastní lovné teritorium.
Samice se dožívají tří let, mají dvě snůšková období. Samci žijí pouze 6 měsíců.
U rodu L.g. jsme v konečné fázi rozmnožování nezaznamenali kanibalismus, jako např. u druhu L. variolus nebo u evropské formy  L. tredecimguttatus.

Ekologie :
K lovu kořisti využívají pavouci své důmyslné lapací sítě, které dělíme do tří částí:
- detekční - lovná
- manévrovací zóna
- primarní - úkryt trychtýřovitého tvaru.
Základním stanovištěm kolonií jsou přírodní ekotony. Pavouci využívají k výstavbě úkrytu často přízemní nepřístupná místa, jako jsou spodní patra keřů s úkrytem v kořenovém porostu, štěrbiny ve zdech, pod balvany nebo kůrou stromů. Černé vdovy umí mistrně manévrovat ve svém teritoriu, ovšem mimo něj jsou zcela bezbranné.
Při vyrušení se uchylují do druhé části pavučinové sítě, odkud se dají jen velmi těžko ohrozit. Pokud se to narušiteli podaří, pavouk úkryt rychle opustí nebo mistrně předstírá uhynulý exemplář s charakteristickou strnulostí.
V obydlených oblastech jsme je často nacházeli ve stinných zákoutích venkovních parapetů, rozích zahradního nábytku a na pláži snad pod každým lehátkem. Zde zároveň přicházejí časteji do kontaktu s člověkem.
Díky obdivuhodným predačním schopnostem mají snovačky v celosvětovém ekosystému veliký hospodářský význam. Podobně, jako ostatní zástupci pavoučí říše, udržují hmyzí populace v přirozené rovnováze. Význam  pro člověka je proto téměř nenahraditelný. Jsou vydatným a nepostradatelným pomocníkem v boji proti škudcům a často mnohem nebezpečnějšího hmyzu než samy představují.
Ke kousnutí dochází velice vzácně, spíše naší vlastní neopatrností...
K útoku klepítky se samice uchyluje jen v krajním případě, kdy se cítí být bezprostředně ohrožena nebo brání potomstvo.
Častější incidence jsou především přičítány na vrub rozšiřující se urbanizaci a synantropním výskytům, kdy si samice  vytvoří např. z bot nebo částí oblečení svůj úkryt. I v tomto případě je kousnutí velice vzácné a ve většíně případů bez zjevné známky intoxikace.
Opatrnost je však vždy na místě. Díky toxickému koktejlu učinných enzymů pro tento druh, jehož biochemická zkratka je BrWS, a charakteristického proteinu Alfa-Latroxinu (a-latroxin) specifického pro rod Latrodectus, může způsobit místní poškození až intenzivní systémové reakce, jako křeče, kruté bolesti svalů, nevolnost až zvracení, hypertenzi. Kousnutí může také způsobit vážné poškození nervové soustavy.
Jed významně ovlivňuje motoneurony dýchacích svalů v míše s následným vyvoláním patologického reflexu dýchacího ústrojí, což může být při neposkytnutí včasné aplikace antiséra nebezpečné.
Last modified on Thursday, 01 March 2012 15:49

Related Video

Image Gallery

About spidersBlog.arachnos.eu NEWS

Facebook